αναχαιτίζω


αναχαιτίζω
αναχαιτίζω, αναχαίτισα βλ. πίν. 33

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἀναχαιτίζω — throw the mane back pres subj act 1st sg ἀναχαιτίζω throw the mane back pres ind act 1st sg ἀναχαιτίζω throw the mane back pres subj act 1st sg ἀναχαιτίζω throw the mane back pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αναχαιτίζω — (AM ἀναχαιτίζω) εμποδίζω, ανακόπτω, σταματώ κάτι μσν. (αμτβ.) 1. (για ποταμό) ανακόπτω την ορμή ή τη ροή μου, σταματώ 2. (για λόγο) χάνω τη συνέχειά μου αρχ. Ι. (αμτβ.) 1. (για άλογο) κουνώ τη χαίτη προς τα πίσω, σηκώνομαι στα δυο πισινά πόδια 2 …   Dictionary of Greek

  • αναχαιτίζω — ισα, ίστηκα, ισμένος, συγκρατώ, εμποδίζω: Με μεγάλη δυσκολία κατάφεραν να τον αναχαιτίσουν …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ἀναχαιτίζῃ — ἀναχαιτίζω throw the mane back pres subj mp 2nd sg ἀναχαιτίζω throw the mane back pres ind mp 2nd sg ἀναχαιτίζω throw the mane back pres subj act 3rd sg ἀναχαιτίζω throw the mane back pres subj mp 2nd sg ἀναχαιτίζω throw the mane back pres ind mp …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀναχαιτιεῖ — ἀναχαιτίζω throw the mane back fut ind mid 2nd sg (attic epic doric ionic aeolic) ἀναχαιτίζω throw the mane back fut ind act 3rd sg (attic epic doric ionic aeolic) ἀναχαιτίζω throw the mane back fut ind mid 2nd sg (attic epic doric ionic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀναχαιτίζει — ἀναχαιτίζω throw the mane back pres ind mp 2nd sg ἀναχαιτίζω throw the mane back pres ind act 3rd sg ἀναχαιτίζω throw the mane back pres ind mp 2nd sg ἀναχαιτίζω throw the mane back pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀναχαιτίζον — ἀναχαιτίζω throw the mane back pres part act masc voc sg ἀναχαιτίζω throw the mane back pres part act neut nom/voc/acc sg ἀναχαιτίζω throw the mane back pres part act masc voc sg ἀναχαιτίζω throw the mane back pres part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀναχαιτίζοντα — ἀναχαιτίζω throw the mane back pres part act neut nom/voc/acc pl ἀναχαιτίζω throw the mane back pres part act masc acc sg ἀναχαιτίζω throw the mane back pres part act neut nom/voc/acc pl ἀναχαιτίζω throw the mane back pres part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀναχαιτίζουσι — ἀναχαιτίζω throw the mane back pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀναχαιτίζω throw the mane back pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic) ἀναχαιτίζω throw the mane back pres part act masc/neut dat pl (attic epic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀναχαιτίζουσιν — ἀναχαιτίζω throw the mane back pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀναχαιτίζω throw the mane back pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic) ἀναχαιτίζω throw the mane back pres part act masc/neut dat pl (attic epic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)